HMS | HR | ROS konsulent i Lillesand | Agder | med lang erfaring

Jeg har gjennom mine siste 20 år i arbeidslivet opparbeidet meg god erfaring som HMS konsulent, HR rådgiver og bedriftsrådgiver i Lillesand og Agder.

Erfaren HMS og HR konsulent Ingeborg Blekastad

HMS-konsulent

I 7 år jobbet jeg som HMS-konsulent i en privat bedriftshelsetjeneste. Her fikk jeg erfaring fra ulike arbeidsplasser innen offentlig og privat sektor. Mine kunder var produksjonsbedrifter, entreprenører og kommuner. Jeg bidro i HR- og HMS-arbeidet i bedriftene. Her erfarte jeg hvordan produktivitet, trivsel og motivasjon gir godt arbeidsmiljø

HMS konsulent Ingeborg Blekastad
HR konsulent Ingeborg Blekastad

Enhetsleder i Lillesand kommune, innen psykisk helse og rus. Enheten var nystartet da jeg ble ansatt, og jeg bidro gjennom 10 år i opparbeidelse av en stor enhet med godt arbeidsmiljø og gode tjenester til befolkningen i Lillesand. Her erfarte jeg hvordan god organisering og god planlegging gir gode tjenester. Jeg var opptatt av involvering og åpenhet.

E-post

91181423

LinkedIn

Organisasjonsnummer: 928 487 997